Wynajem długoterminowy

   Zapewniamy:

 
Atrakcyjną ofertę
 
Transparentne umowy
 
Brak ukrytych kosztów
 
Pełen pakiet  Ubezpieczenia i Assistance na UE
 
Serwis na trenie całego kraju
 
Zarządzanie parkiem opon
 
Likwidację szkód + samochód zastępczy
zapewniamy-1


Panorama_Warszawy-e1457268082561 (1)

   Naszym Celem Jest:

 
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta
 
Redukcja i przewidywalność kosztów oraz problemów związanych z posiadaniem i eksploatacją samochodów służbowych w firmie / transparentność kosztów
 
Uproszczenie procedur administracyjno – księgowych
 
Uelastycznienie organizacji
 
Możliwość zaplanowania wydatków / tworzenie budżetu
 
Nienaruszona płynność finansowa / zobowiązanie pozabilansowe
 
Minimalne koszty początkowe własnego zaangażowania potrzebnego do uruchomienia
 
Maksymalne wykorzystanie potencjału posiadanej floty i uniknięcie  kosztów tzw. ukrytych – zapewnienie pełnej mobilności samochodów (assistance, przedkontraktowe, zastępcze na szkodę, RAC
 
Brak problemu z sprzedażą samochodów po okresie eksploatacji oraz wymiana samochodów w sposób rotacyjny